บริการสำหรับลูกค้าองค์กร

  • CAT cloud PBX

    บริการโทรศัพท์ภายในสำนักงานผ่านระบบ VoIP โดยใช้ระบบศูนย์กลางของผู้ให้บริการในรูปแบบ Cloud PBX ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องมีระบบ PBX ก็สามารถมีเลขหมายภายในติดต่อกันได้

ลักษณะบริการ

เป็นบริการให้เช่าระบบตู้สาขาโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานทดแทนตู้สาขา (PABX) โดยที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องลงทุนติดตั้งตู้สาขา ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและการบำรุงรักษา ซึ่งสามารถใช้งานได้เทียบเท่ากับตู้สาขา ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกัน โดยใช้หมายเลขภายใน (Extension Number) การโทรออกไปยังปลายทางอื่นๆ การโอนสาย การดึงสาย การพักสาย รวมไปถึงระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ IVR (Interactive Voice Response) หรือ Auto-Attendant ผู้ใช้บริการเพียงแค่มีอุปกรณ์สำหรับใช้งาน VoIP เช่น IP phone หรือ Internet phone adapter โดยทำการเชื่อมต่อกับระบบ CAT cloud PBX ผ่านวงจร IP Network หรือวงจรอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการรายใดก็ได้ 

รูปแบบการใช้งาน

รูปแบบการใช้งาน บริการ CAT cloud PBX

รูปแบบที่ 1 เรียกเข้าระบบด้วยเลขหมายแบบ DID

ผู้โทรสามารถโทรเข้าหาหมายเลขภายในได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านพนักงาน หรือระบบเสียงตอบรับ เช่น กด 021044764

รูปแบบที่ 2 เรียกเข้าระบบผ่าน Auto Attendant หรือ IVR

ทุกสายที่เรียกเข้าจะติดระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติก่อนจากนั้นจึงกดต่อหมายเลขภายในที่ต้องการ

รูปแบบที่ 3 เรียกเข้าระบบผ่านพนักงานสลับสาย (Operator)

ทุกสายที่เรียกเข้าจะติดที่ Operator ก่อน จากนั้น Operator จะเป็นผู้โอนสายไปยังหมายเลขภายในที่ต้องการติดต่ออีกครั้ง

รูปแบบที่ 4 เรียกเข้าระบบผ่าน Auto Attendant และ Operator

ทุกสายที่เรียกเข้ามาจะติดระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติก่อน จากนั้นผู้ที่เรียกเข้ามาสามารถกดหมายเลขภายใน หรือหากไม่ทราบก็สามารถกด “0” เพื่อติดต่อ Operator ได้

วิธีการใช้งาน

  • โทรติดต่อเลขหมายภายใน: สามารถกดเลขหมายภายใน (Extension Number) ได้โดยตรง
  • โทรออกสายนอกไปยังปลายทางภายในประเทศไทย : กดเลขหมายในประเทศทั้งโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือได้โดยตรง เช่น 02, 038, 08 
  • โทรออกสายนอกไปต่างประเทศ: กดรหัส 009 ตามด้วยรหัสประเทศและเลขหมายปลายทาง

ติดต่อขอใช้บริการ