CAT ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

    พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่บูรพมหากษัตริยาธิราช เสริมสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นเจ้าภาพร่วมกับพระสงฆ์และประชาชนจัดขึ้นโดยมี นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน ณ วัดผาสุกมณีจักร จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560