สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ Brownien Lab ของ CAT

    ดร.สมรักษ์ เพชรชาตรี ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการวิจัย ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ Brownien Lab พร้อมรับฟังการบรรยายเรื่อง Internet of Things และชมผลงานวิจัย IoT ที่น่าสนใจอื่นๆ อาทิ Lora, RF  ณ ห้องปฏิบัติการ Brownien Lab อาคาร 19 ปี  CAT สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561