CAT ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันประชันทักษะทางด้านสมองกลฝังตัว ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12

      พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย ดร.สุรพันธ์ เมฆนาวิน และผศ.อภิเนตร อูนากูล กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันการประชันทักษะทางด้านสมองกลอัจฉริยะ ครั้งที่ 12 ณ ค่ายสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2561