CAT ร่วมแสดงความยินดีหนังสือพิมพ์มติชน ก้าวสู่ปีที่ 41    

    นายสุรพล แน่งน้อย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสหนังสือพิมพ์มติชน ก้าวสู่ปีที่ 41 โดยมี นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561