คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกิจกรรม CAT CSR

      นางสาวโชติกา ไพจ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3  CAT สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561