CAT ร่วมงานผู้สูงอายุไทย ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0

       นายเปรมชัย ใจกว้าง ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมงาน “ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0 : สูงวัยสูงคุณค่า สานภูมิปัญญาไทย  สู่ลูกหลานไทย” ที่กรมกิจการผู้สูงอายุจัดขึ้นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัย โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน โดยภายในงาน CAT ร่วมออกบูธแนะนำบริการ Iget  by CAT  แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยบริหารจัดการหน้าร้านค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมแจกซิม my by CAT  ณ ห้อง เอ็ม ซี ซี ฮอลล์ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561