CAT รับรางวัล "Call Center ดีเด่น" ประจำปี 2560

    ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม  จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับมอบรางวัลศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค “Call Center ดีเด่น” ประจำปี 2560  ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) โดยได้รับเกียรติจาก นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือก ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561