สำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน CAT Tower บางรัก

30.03.2018

      นายสงบ สังขจินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มปฎิบัติการสื่อสารไร้สาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่คณะผู้เชี่ยวชาญจาก ASEAN Chief Information Officer Association (ACIOA) และ IDLab Antwerp Research Group Director, University of Antwerp ประเทศเบลเยียม รวมถึง  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่เข้าศึกษาดูงานด้านการวางโครงข่าย loT เพื่อรับรองการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  ณ อาคาร CAT Tower     ชั้น 7 บางรัก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561