CAT ร่วมพิธีรดน้ำขอพร ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงดิจิทัลฯ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

     พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  หรือ CAT พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมพิธีรดน้ำขอพรจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะผู้บริหารระดับสูง เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561