CAT ร่วมแสดงความยินดี อสมท ครบรอบ 66 ปี

        นางสาวโชติกา ไพจ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้กับนายธนะชัย วงศ์ทองศรี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานสนับสนุนองค์กร บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  เนื่องในโอกาสครบรอบ “66 ปี อสมท หุ้นส่วนสังคมไทย” ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  ถนนพระราม 9  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561