CAT WiFi FREE เพิ่มสปีดเร็วปรี๊ดข้ามภพ 11-18 เมษายน นี้

CAT WiFi FREE เพิ่มสปีดเร็วปรี๊ดข้ามภพ เต็มSpeed 100 mbps. เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 11-18 เมษายน นี้เท่านั้น

ลงทะเบียนใช้งานได้ ณ จุดให้บริการ CAT WiFi FREE