CAT ร่วมแสดงความยินดีกรมท่าอากาศยาน ครบรอบ 85 ปี

     วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2561)  นางสุวรรณา หรรษาจารุพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริการและบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินสนับสนุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมท่าอากาศยาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน ครบรอบ 85 ปี โดยมี นายสมเกียรติ มณีสถิต รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นผู้รับมอบ ณ กรมท่าอากาศยาน ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ