CAT ร่วมพิธีเปิดงานประชุมสัมมนาวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

     วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2561)  นายชูเกียรติ นามบุญเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้าเขตตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมพิธีเปิดงานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 โดยร่วมออกบูธแสดงนวัตกรรม Internet of Thing (IoT) ด้วยเทคโนโลยี LoRa IoT by CAT และนำเสนอผลิตภัณฑ์จากบริการ my และ C Internet  ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561