CAT ร่วมเป็นวิทยากรอบรม LoRaWAN for Embedded System Developer ให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน TESA Top Gun Rally 2019 (ครั้งที่ 13)

05.01.2019

            วันนี้ (9 ม.ค.62) ดร.ณัฎฐวิทย์ สุฤทธิกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและผลิตภัณฑ์สื่อสารไร้สาย บมจ.กสท โทรคมนาคม หรือ CAT พร้อมทีมงาน ร่วมเป็นวิทยากรอบรมหัวข้อ “LoRaWANfor Embedded System Developer” ให้กับน้องๆ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เข้าร่วมแข่งขัน TESA Top Gun Rally 2019 (ครั้งที่ 13) การจัดประชันทักษะสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทย เพื่อค้นหาสุดยอดฝีมือภายใต้โจทย์ “การจัดการโบราณสถานแห่งชาติ 4.0” (Smart National Historic Site 4.0)

 


                    ซึ่ง CAT ได้สนับสนุนอุปกรณ์ LoRaDeveloper Kit สำหรับการแข่งขัน พร้อมทั้งระบบ IRIS ClOUDสำหรับการเก็บและประมวลผลข้อมูล รวมถึงการโปรแกรมระบบเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้สัมผัส เรียนรู้ และทดลองใช้งานจริงตามโจทย์ของการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 6-12 ม.ค.62 ณ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

                    ในปีนี้มีนิสิต นักศึกษา นักเรียน และคณาจารย์ในวงการ Embeded System and IoT ของประเทศไทยกว่า 300 คน จากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 30 แห่ง เข้ามารวมตัวกันสร้างสรรค์และพัฒนาระบบฯตอบโจทย์การแข่งขัน เพื่อพัฒนาไปสู่การบริหารจัดการโบราณสถานในประเทศไทยที่มีอยู่หลายแห่ง ด้วยการนำเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวมาใช้ประโยชน์ในเชิงอนุรักษ์ผนวกกับเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ การใช้สมองกลฝังตัวพร้อมเซ็นเซอร์ที่ช่วยตรวจจับค่าต่าง ๆ เช่น ความร้อน ความชื้น การเอียง หรือการเคลื่อนตัวของวัสดุที่ส่งผลต่อการเสื่อมสภาพของโบราณสถาน ซึ่งค่าดังกล่าวนี้สามารถนำมาใช้ในการแจ้งเตือนแบบฉุกเฉิน หรือนำข้อมูลที่เก็บสะสมมาช่วยในการวิเคราะห์ปัจจัยการเสื่อมสภาพให้กับผู้ที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาโบราณสถานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสามารถผนวกกับเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล เพื่อการนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวแสดงให้กับผู้คนทั่วไปที่สนใจในการท่องเที่ยวโบราณสถานเหล่านั้นด้วยการส่งข้อความผ่านระบบ Messaging ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ทำให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลอย่างง่ายดายสำหรับผู้คนในวงกว้าง

 

                   โดยในวันศุกร์ที่ 11 ม.ค.62 ทุกทีมจะนำเสนอผลงานให้คณะกรรมการพิจารณา และจะประกาศผลทีมที่มีคะแนนสะสมสูงสุด 4 ลำดับแรก ซึ่งจะได้รับรางวัลเงินสด รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล