CAT ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

05.01.2019

                นายเปรมชัย ใจกว้าง ผู้จัดการฝ่ายบริการหน่วยงานภาครัฐ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ โดยมี พลเรือตรี จรัญวีร์ ญาดี ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ อาคารกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562