“เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์” พระราชทาน ส.ค.ส. และ ไดอารี่ ปีใหม่ 2562 แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

     วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2562) ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เชิญ ส.ค.ส. และ ไดอารี่ พระราชทาน เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 มอบแก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยมี นายกิตติพงษ์ เมฆวิจิตรแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย นายหรรษา ชีวะพฤกษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานอำนวยการและกฎหมาย และนายอาณา พรหมโยธิน ผู้จัดการฝ่ายสวัสดิการและบริหารแรงงานสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ สร้างความปลื้มปีติในพระกรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง ณ อาคารสำนักงานใหญ่ CAT เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ