ประกาศเปลี่ยนแปลง กำหนดการเปิดและปิดยื่นซองข้อเสนอ ในการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนกับภาครัฐในรูปแบบ PPP (Public Private Partnership) โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand)

         ประกาศเปลี่ยนแปลง กำหนดการเปิดและปิดยื่นซองข้อเสนอ ในการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนกับภาครัฐในรูปแบบ PPP (Public Private Partnership) 

โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand)

          จากเดิมวันที่ 3 มิถุนายน 2562  เปลี่ยนเป็นวันที่ 5 มิถุนายน 2562
โดยเปิดการยื่นซองข้อเสนอ เวลา 9.00 น. ปิดการยื่นซองข้อเสนอ เวลา 12.30 น. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และยื่นซองข้อเสนอได้ในวัน และเวลาดังกล่าว ณ ห้องกระจกชั้นล่างอาคารสโมสร (ติดกับร้านกาแฟอะเมซอน) อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หลักสี่ แจ้งวัฒนะ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-104-4831  และ http://digitalparkthailand.org/2019/01/24/ประกาศเชิญชวนการคัดเลื/