CAT ส่งมอบหมวกจำนวน 2,000 ใบ ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อแจกให้ประชาชนที่เดินทางมาร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

01.05.2019

                   วันนี้ (2 พฤษภาคม 2562) นายพัฒนา ณ สงขลา รักษาการในตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการและธุรกิจ NBN บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ส่งมอบหมวกจำนวน 2,000 ใบ ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อแจกให้ประชาชนที่เดินทางมาเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ ณ กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ศาลาว่าการกลาโหม