คณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

03.05.2019

                 พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินไป ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒