กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

03.05.2019

       พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

      ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อทรงนมัสการพระพุทธปฏิมาประธาน และพระบรมราชสรีรางคาร  เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒