CAT จัดกิจกรรม “ต้นกล้านำร่อง” นำเสนอนวัตกรรมและบริการ ให้นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ กว่า 200 คน

        วันนี้ (5 มิถุนายน 2562) ดร.ณัฏฐวิทย์ สุฤทธิกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและผลิตภัณฑ์สื่อสารไร้สาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ต้นกล้านำร่อง” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันขององค์กรปี 2562 ด้วยการประชาสัมพันธ์บริการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ กว่า 200 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งคาดว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าในอนาคต

   โดยภายในงานได้มีกลุ่มธุรกิจต่างๆ ร่วมกันออกบูธนำเสนอนวัตกรรมและบริการของ CAT อาทิ CAT mobile, CAT voice, CAT internet, CAT Datacom, CAT satcom, CAT e-business, IRIS CLOUD, CAT cyfence และ LoRa IoT by CAT อีกทั้ง ผู้บริหารและพนักงานจากสายงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้อีกด้วย ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารสโมสร ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ CAT เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ