CAT ร่วมแสดงความยินดี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 21 ปี

        วันนี้ (10 มิถุนายน 2562) นางสุวรรณา หรรษาจารุพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริการลูกค้า บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนในโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 21 ปี (9 มิถุนายน 2562) โดยมี นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ