มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริการ Internet Data Center (IDC) ณ CAT Tower บางรัก

     วันนี้ (11 มิถุนายน 2562) คณะนักศึกษาและอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานบริการ INTERNET DATA CENTER (IDC) หรือ บริการศูนย์เครือข่ายกลางการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบครบวงจร ทั้งในและระหว่างประเทศ ตั้งแต่ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 30 CAT Tower บางรัก กรุงเทพฯ