CAT จับมือ Xsense , TESA และ NIA เปิดตัวระบบรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (Tourism Safety Support and Management System) เชื่อมโยงสัญญาณผ่าน LoRaWan นำร่องทดสอบเฟสแรกแล้วที่ภูเก็ต

    วันนี้ (4 กรกฎาคม 2562)  พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมงานแถลงข่าว เปิดตัวระบบการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว (Tourism Safety Support and Management System) โชว์ฝีมือการพัฒนาโดยคนไทยตอบโจทย์ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ตามมาตรฐานความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวตามที่ภาครัฐบาลกำหนด เผยจุดเด่นระบบสามารถปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้ได้ตามความต้องการ โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง CAT บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด (Xsense) สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (Thai Embedded Systems Association : TESA) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ : สนช.(NIA)  ณ ห้องประชุม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กรุงเทพฯ

 

 

     CAT ได้ร่วมสนับสนุนโครงข่ายการกระจายสัญญาณบนเทคโนโลยี LoRaWan ในการทดสอบระบบการจัดการและรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เพื่อทดสอบการทำงานของเซ็นเซอร์บนเรือและเสื้อชูชีพของนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดพื้นที่ทะเลอันดามัน ได้แก่ จังหวัดกระบี่ พังงา ระนอง ตรัง สตูล และภูเก็ต โดยโซลูชั่นระบบการจัดการเพื่อความปลอดภัยนักท่องเที่ยวจะช่วยยกระดับการท่องเที่ยวทั้งระบบ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตแบบยั่งยืน โดยโครงการนำร่องนี้ เริ่มทดสอบระบบดังกล่าวแล้วที่จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดแรก ซึ่ง CAT มีความพร้อมในการให้บริการสัญญาณ LoRaWan ครอบคลุมพื้นที่สำคัญในจังหวัดท่องเที่ยวและจะให้บริการครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วทั้งประเทศ