CAT ร่วมส่งมอบ “น้ำดื่ม CAT” และ “ถุงน้ำใจ CAT ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     วันนี้ (5 กันยายน 2562) พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน “CAT จิตอาสา” ร่วมแรงร่วมใจกันบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการยังชีพใส่ “ถุงน้ำใจ CAT” จำนวน 500 ถุง ส่งมอบพร้อม “น้ำดื่ม CAT” เพื่อนำเข้าพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อนฯ ต่อไป ณ ชั้น 1 อาคารสโมสร สำนักงานใหญ่ CAT หลักสี่ กรุงเทพฯ

     ทั้งนี้ CAT มีความห่วงใยต่อผู้ประสบอุทกภัยและผู้ใช้บริการเป็นอย่างยิ่ง โดยเมื่อเกิดสถานการณ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ CAT ส่วนภูมิภาคได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและเฝ้าระวังระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมโดยทันที พร้อมทั้งเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้ขาดการติดต่อสื่อสาร CAT ขอส่งความห่วยใยและขอให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยความปลอดภัย

    นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช.ยังได้ร่วมกับCAT พร้อมเยียวยาผู้ใช้บริการ "my by CAT" ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ประสบอุทกภัย 10 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่อุดรธานี กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม อำนาจเจริญยโสธร สกลนคร ร้อยเอ็ด ขอนแก่น และอุบลราชธานี โดยผู้ใช้บริการแบบรายเดือน ขยายเวลาชำระค่าบริการให้จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2562 สำหรับผู้ใช้บริหารเติมงินเพิ่มวันใช้งานฟรี 7 วัน (ลูกค้าในพื้นที่ได้รับสิทธิ์โดยไม่ต้องกดสมัคร)