กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมปล่อยขบวนรถ CAT ส่งต่อ“ถุงน้ำใจ CAT ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

      วันนี้ (6 กันยายน 2562) นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย นายหรรษา ชีวะพฤกษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานอำนวยการและกฎหมาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และคณะผู้บริหาร พนักงาน/ลูกจ้าง ร่วมปล่อยขบวนรถ CAT ซึ่งประกอบไปด้วย“น้ำดื่ม CAT” และ“ถุงน้ำใจ CAT ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” โดยพนักงาน CAT ได้ร่วมกันบรรจุเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในช่วงสถานการณ์วิกฤติ  เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือและความห่วงใย ให้พี่น้องชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และ “คาจิกิ” ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ CAT เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ