CAT ร่วมเสวนาหัวข้อ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ Thailand 4.0 ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการของเนคเทค ประจำปี 2562

     วันนี้ (9 กันยายน 2562) พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เข้าร่วมเสวนา หัวข้อ “เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ Thailand 4.0” ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการของเนคเทค ประจำปี 2562 NECTEC Annual Conference and Exhibitions 2019 ภายใต้แนวความคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” โดยภายในงานได้มีการนำเสนอองค์ความรู้จากผลงานวิจัย และผลงานที่ร่วมกับพันธมิตรเพื่อผลักดันให้เกิดระบบนิเวศน์ของการใช้เทคโนโลยีที่วิจัยและพัฒนาขึ้นให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้าง มานำเสนอในรูปแบบการสัมมนาวิชาการและการจัดนิทรรศการ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ