ข่าวประชาสัมพันธ์

รับส่วนลด 20-55% สำหรับการเชื่อมโยงผ่าน CAT MPSL/CAT Ethernet/CAT Private Line กับสำนักงานสาขาใน 73 นิคมอุตสาหกรรม ทั่วประเทศ