my HIGHLIGHT

my เพิ่มช่องทางเติมเงินใหม่ สะดวก ง่าย รวดเร็ว ผ่าน Lazada

my บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง 3G และ 4G จากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT จับมือ บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการจ่ายบิล ออนไลน์อีซี่บิล เพิ่มช่องทางเติมเงินออนไลน์ใหม่ให้ผู้ใช้บริการมือถือ my เติมเงินได้สะดวก ง่าย และรวดเร็วมาก ยิ่งขึ้น ผ่านลาซาด้า (www.lazada.co.th) เว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ชื่อดัง และแอพพลิเคชั่นลาซาด้า โดยเติมเงินได้ตั้งแต่ราคา 100, 300, 500, 800 และ 1,000 บาท สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตทั้งวีซ่า และมาสเตอร์การ์ด เปิดให้เติมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป