หน้าหลัก > ข่าวสาร > รับสมัครงาน

ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ระหว่างวันที่ 1 - 27 เมษายน 2559
เวลาราชการ
-------------------------------------------

ประกาศรับสมัครฯ (ชุดเต็ม)...download

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกdownload

หนังสือมอบอำนาจdownload