หน้าหลัก > ข่าวสาร > รับสมัครงาน

ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการตลาดลูกค้ารายย่อย
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง (มีกำหนดเวลาจ้าง)
-----------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถาม 02-104-7084 , 02-104-7086 

ประกาศรับสมัคร...download


ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง  พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
----------------------------------------

ประกาศฯ...download