หน้าหลัก > บริการ/สินค้า > CAT 009 

อัตราค่าใช้บริการ CAT 009

 

บริการ CAT 009 จะคิดค่าใช้บริการอัตราเดียวตลอด 24 ชั่วโมง โดยคิดอัตราขั้นต่ำ 1 นาที นาทีต่อไป

 

คิดเป็นหน่วย ๆ ละ 6 วินาที เศษของนาทีคิดเป็น 1 หน่วย และแยกคิดอัตราตามหมายเลขปลายทางว่า

 

เป็นหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น โทรไปปลายทางประเทศฝรั่งเศสที่เป็นโทรศัพท์พื้นฐาน

 

อัตราค่าบริการนาทีละ 5 บาท ถ้าเป็นปลายทางหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะคิดอัตราค่าบริการนาทีละ 7 บาท  

 

หมายเหตุ :

  • อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง

ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • อัตราค่าใช้บริการปลายทาง USA ไม่รวม Hawaii และ Alaska

 

 

 

ค้นหาข้อมูลค่าบริการ
  ประเทศ :