ข่าวประชาสัมพันธ์ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคม

CAT ร่วมกับ วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต  เปิดตัว “Mobile Intelligent Cloud Solution”
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมกับ บริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด  (We Build and Operate Co., Ltd.)  จัดงานแถลงข่าวลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “Mobile Intelligent Cloud Solution” (MICS)  ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนอย่างครบวงจร โดย นายชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และนายพงศ์สันต์ ตฤณธวัช กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน  ลิมป์หลังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายปฐม อินทโรดม คณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ณ อาคารศูนย์บริการลูกค้า ชั้น 1 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560
CAT จับมือ PAKGON และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
นายสิรภพ มณีรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า CAT เขตกลาง ร่วมกับ ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล ประธานกรรมการ บริษัท แพคกอน จำกัด หรือ PAKGON และ ผศ.จินตนา เวชมี รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560
CAT จับมือ PAKGON และ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
 ดร.ยงยุทธ์ พุทธพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ ร่วมกับ ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล ประธานกรรมการ บริษัท แพคกอน จำกัด หรือ PAKGON และ รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก ณ ห้องประชุมทองหลาง 1  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560
CAT จับมือ PAKGON และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
     นายชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมกับ ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล ประธานกรรมการ บริษัท แพคกอน จำกัด หรือ PAKGON และ ผศ.สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง   ความร่วมมือในโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560
CAT จับมือ PAKGON และ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
    นายชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมกับ ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล ประธานกรรมการ บริษัท แพคกอน จำกัด หรือ PAKGON และ รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา