ข่าวประชาสัมพันธ์ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคม

CAT ร่วมกับ PAKGON จัดบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา
 นายชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เป็นประธานเปิดงานบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษาร่วมกับ ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล ประธานกรรมการ บริษัท แพคกอน จำกัด หรือ PAKGON  เพื่อทำความเข้าใจรายละเอียดของโครงการ รวมถึงการทำ Workshop  การวางแผนการตลาด การขาย และการติดตั้งวงจรในแต่ละเขตพื้นที่ของ CAT  ณ ศูนย์บริการลูกค้า CAT สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560        
CAT จับมือ PAKGON และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
  นายชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมกับ ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล ประธานกรรมการ บริษัท แพคกอน จำกัด หรือ PAKGON และ ผศ.ดร.เดช บุญประจักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบัน การศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560
CAT จับมือ PAKGON และ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
  นางสุภาพร เฮงรัศมี  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการหน่วยงานภาครัฐ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมกับ ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล ประธานกรรมการ บริษัท แพคกอน จำกัด หรือ PAKGON และ รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง    ความร่วมมือในโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก ณ ห้องเจ้าฟ้าฯ อาคาร 100 ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560
รมว.ลงพื้นที่โชว์โครงข่าย GIN หนุนโครงการ Tele-Medicine 4.0 “พี่หมอช่วยน้องหมอ” พัฒนาการตรวจรักษาทางไกลในโรงพยาบาลพื้นที่ทุรกันดาร
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ จ.ตาก ตรวจเช็คความพร้อมการติดตั้งโครงข่าย GIN นำร่องการแพทย์ทางไกลให้กับรพ.อุ้มผาง และ รพ.แม่ระมาด โดยมี ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) และ พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) ผู้ให้บริการโครงข่ายหลักในโครงการ Tele-Medicine พัฒนาการตรวจรักษาทางไกลในโรงพยาบาลพื้นที่ทุรกันดาร “พี่หมอช่วยน้องหมอ” ร่วมลงพื้นที่ด้วย เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา