ข่าวประชาสัมพันธ์ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคม

CAT จับมือ PAKGON และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ในโครงการนวัตกรรมพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
    นายชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมกับ ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล ประธานกรรมการ บริษัท แพคกอน จำกัด หรือ PAKGON และ ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการนวัตกรรมพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 
การไฟฟ้านครหลวง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center (SOC) ของ CAT cyfence
 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center (SOC)  ของ CAT Cyfence ซึ่งเป็นศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยและป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ Real-time ตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้มาตรฐาน ISO27001  รวมไปถึงบริการด้าน IT Security อื่นๆ โดยมี นายสมยศ ธนพิรุณธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริการลูกค้าภาครัฐ CAT  ให้การต้อนรับ  ณ  ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
CAT จับมือแพคกอน ร่วมหนุน มรภ. อุบลฯ สู่ Smart University
 นายสมภพ เหล่าสุภาพ ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท อุบลราชธานี ร่วมกับ รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และ ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล ประธานกรรมการ บริษัท แพคกอน จำกัด ร่วมลงนามในโครงการนวัตกรรมพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก โดยนำเอานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาพัฒนาการเรียน การสอน ตลอดจนพัฒนาโครงการศูนย์บ่มเพาะนักศึกษาที่มีศักยภาพทางการศึกษา เพื่อเป็นการสนองตอบต่อนโยบาย Startup ของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) ณ ห้องประชุมบุษกร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
CAT ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะพระบิดาแห่งทหารสื่อสาร เนื่องในโอกาส กรมการทหารสื่อสาร ครบรอบ 93 ปี
 พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระบิดาแห่งทหารสื่อสาร พร้อมมอบเงินบริจาคสมทบทุนกองทุนสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการทหารสื่อสาร ครบรอบ 93 ปี  โดยมี พลตรีมณฑล ปราการสมุทร รองเจ้ากรมทหารสื่อสาร เป็นผู้รับมอบ  ณ กรมการทหารสื่อสาร ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา