ข่าวประชาสัมพันธ์ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคม

สทป. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center (SOC) ของ CAT cyfence
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม หรือ สทป. นำคณะทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center (SOC)  ของ CAT Cyfence  ซึ่งเป็นศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยและป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ Real-time ตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้มาตรฐาน ISO27001  รวมไปถึงบริการด้าน IT Security อื่นๆ โดยมี นายสมยศ ธนพิรุณธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริการลูกค้าภาครัฐ CAT เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  ณ  ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
CAT สานต่อ Smart City ขอนแก่น ร่วมผลักดัน โครงการ Smart Farm แปลงผักปลอดสารพิษซำสูง
 นายชูเกียรติ นามบุญเรือง ผู้อำนวยการสำนักบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ และ นายเปรมชัย ใจกว้าง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT  เป็นผู้แทนร่วมกิจกรรมสาธิตการใช้เทคโนโลยี Internet of Things สำหรับภาคเกษตรกรรม (IoT for Smart Farm)  ณ แปลงเกษตรกรผู้ร่วมโครงการปลูกผักปลอดภัยสารพิษ บ้านสว่าง   ซำโอง ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560  โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency : DEPA) จัดขึ้นร่วมกับ เทศบาลนครขอนแก่น กลุ่มขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT),  Thailand IoT Consortium สมาคมการค้าซอฟต์แวร์ กลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดภัยสารพิษซำสูง และ CAT นำเอาโดรนและหุ่นยนต์มาสาธิตให้แก่เกษตรกรกลุ่มปลูกผักปลอดภัยสารพิษในครั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรได้ชมและรับทราบเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาช่วยลดระยะเวลาการทำงาน ลดต้นทุนและลดปัญหาขาดแคลนแรงงาน
CAT ร่วมแสดงความยินดี กองตำรวจสื่อสาร ครบรอบ 65 ปี
     นายสมยศ ธนพิรุณธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริการลูกค้าภาครัฐเป็นผู้แทน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT มอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองตำรวจสื่อสาร ครบรอบ 65 ปี  โดยมี พล.ต.ต.อาคม ไตรพยัคฆ์  ผู้บังคับการกองตำรวจสื่อสาร เป็นผู้รับมอบ   ทั้งนี้ CAT ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ระบบ LPWAN,  Cloud Computing, เครือข่ายอินเทอร์เน็ต WiFi และ 3G/4G  ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาเทคนิคสื่อสาร ถนนวิภาวดีรังสิต  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
CAT ร่วมแสดงความยินดีกับ รองปลัดกระทรวงดีอีและเลขาธิการบอร์ดดีอี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
  นางสาวโชติกา ไพจ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)     หรือ CAT ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) และ นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการบอร์ดดีอี ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
CAT จับมือวิศวฯ จุฬาฯ บุกเบิก บูรณาการองค์ความรู้ ผ่านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมทุกรูปแบบ หวังพัฒนาบัณฑิตให้เต็มศักยภาพ
  วันนี้ (5 พฤษภาคม 2560) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือการศึกษาและพัฒนาระบบโครงข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นายชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย เป็นผู้แทนลงนาม พร้อมด้วย นายสุรพันธ์ เมฆนาวิน กรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุม i-Think ตึก3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CAT จัดอบรมโครงการเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลให้กับกรมการจัดหางาน
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้รับความไว้วางใจจากกรมการจัดหางานให้ดำเนินการจัดอบรมโครงการเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางาน  โดยมี นายสมยศ ธนพิรุณธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริการลูกค้าภาครัฐ CAT เป็นประธานในการจัดอบรมโครงการฯ พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มาร่วมบรรยายในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจ ได้แก่ นโยบาย IT กับ กรมการจัดหางาน, Thailand 4.0 กับ Smart DOE, การบริหารความต่อเนื่องการดำเนินงาน  ( Business Continuity Management : BCM ), เครือข่ายสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต ปี 2560 กับ IP.v6  และศึกษาดูงานห้อง Network Operation Center  ณ  CAT Tower บางรัก กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 27 – 28 เมษายน  2560

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา