ข่าวประชาสัมพันธ์ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคม

04.08.2016
CAT ให้บริการแอพพลิเคชั่น ECT Talk รองรับระบบบริหารการมีส่วนร่วมการเลือกตั้งของ กกต.
นายสุรพันธ์ เมฆนาวิน กรรมการบริษัท รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) หรือ CAT เปิดเผย ว่า บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) หรือ CAT ได้จัดให้บริการแอพพลิเคชั่นกับหน่วยงานสำคัญของภาครัฐหลายหน่วยงาน ล่าสุดได้ให้บริการแอพพลิเคชั่น สำหรับระบบบริหารการมีส่วนร่วมการเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ในชื่อแอพพลิเคชั่น ECT Talk ซึ่งใช้งานเป็นเครื่องมือประสานงานด้านการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพของ กกต. ประจำจังหวัด หน่วยงานของ กกต. ในส่วนภูมิภาค รวมทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากรของ กกต. ที่ได้ใช้แอพพลิเคชั่นดังกล่าวเป็นช่องทางในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และเผยแพร่งานวิชาการเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนและอาสาสมัครที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ
11.07.2016
CAT ร่วมสนับสนุนงานสัมมนา การสร้างบรรทัดฐานในงานบริการไอทีด้วยมาตรฐาน ITIL
การขับเคลื่อนประเทศเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของรัฐบาลไทยนั้น ได้สร้างความตระหนักและตื่นตัวในด้านเทคโนโลยีให้แก่ทุกภาคส่วนในแวดวงไอทีของไทยก็เช่นกัน การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้นับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะสามารถพัฒนาการบริการและองค์กรได้ ซึ่งระบบการจัดการด้านการบริหารงานด้านไอทีที่ดีนั้น จะสามารถปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการ ควบคุมและบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT หนึ่งผู้ให้บริการโครงข่ายสื่อสารข้อมูลรายใหญ่ของประเทศไทย ที่มีระบบโครงข่ายครอบคลุมมากที่สุด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบการจัดการด้านการบริหารงานด้านไอทีมาโดยตลอด โดยเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา CAT ได้สนับสนุนการจัดงานสัมมนา

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา