ข่าวประชาสัมพันธ์ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคม

15.02.2016
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ.2558
พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นต้นมา ซึ่งตามกฎหมายฉบับนี้ ในมาตรา 13 กำหนดให้ กรมการสรรพกําลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการกำลังพลสำรอง (คกส.) มีอำนาจหน้าที่ วางแผนและประสานงานการดำเนินการของ คกส. รวบรวมเอกสารและข้อมูล ตลอดจนส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ในกิจการกำลังพลสำรอง รวมถึงเป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานในการดำเนินงานทั้งปวงเกี่ยวกับกิจการกำลังพลสำรองและสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้
11.02.2016
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-8581, 02-141-8583, 02-141-8585, 02-141-8586, 02-141-8590 และ 02-141-8899 และ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ect.go.th

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา