ข่าวประชาสัมพันธ์ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคม

04.04.2016
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุน พร้อมรับเหรียญที่ระลึก “พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์”
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้และจัดซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์สำหรับโรงพยาบาลส่วนขยาย 400 เตียง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา และรับเหรียญที่ระลึกโครงการจัดสร้าง “พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์” ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาค สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ โครงการเหรียญพระพุทธโอสถ โทร.02-576-6131-4 หรือ ทางเว็บไซต์ www.cccthai.org
09.03.2016
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา เปิดสอนหลักสูตรภาษาเอเชียตะวันออกขั้นพื้นฐาน (ภาษาญี่ปุ่น-จีน-เกาหลี)
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรภาษาเอเชียตะวันออกขั้นพื้นฐาน (ภาษาญี่ปุ่น-จีน-เกาหลี) ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 11 ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2559 สำหรับ นักศึกษา พนักงาน ข้าราชการ และ บุคคลทั่วไป ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1- 28 มีนาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการสอนภาษาเอเชียตะวันออก สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 0-2564-5000-3 ต่อ 308, 320 และ เว็บไซต์ www.asia.tu.ac.th/language หรือ facebook : IEAS Languages,TU
15.02.2016
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ.2558
พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นต้นมา ซึ่งตามกฎหมายฉบับนี้ ในมาตรา 13 กำหนดให้ กรมการสรรพกําลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการกำลังพลสำรอง (คกส.) มีอำนาจหน้าที่ วางแผนและประสานงานการดำเนินการของ คกส. รวบรวมเอกสารและข้อมูล ตลอดจนส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ในกิจการกำลังพลสำรอง รวมถึงเป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานในการดำเนินงานทั้งปวงเกี่ยวกับกิจการกำลังพลสำรองและสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้
11.02.2016
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-8581, 02-141-8583, 02-141-8585, 02-141-8586, 02-141-8590 และ 02-141-8899 และ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ect.go.th

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา