ข่าวประชาสัมพันธ์ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคม

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นรองประธานกรรมการคนที่สองและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นรองประธานกรรมการคนที่สองและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่ www.thaihealth.or.th  และส่งกลับมาที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10220  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางวิภารัตน์ ศรีหิรัญ โทร 02-343-1500 ต่อ 1005 หรือ 086-6809663  ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2560