NT Network Solutions

CAT SD-WAN
CAT กับการเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและระหว่างประเทศแบบครบวงจรได้มุ่งมั่นพัฒนาบริการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจที่หลากหลายรูปแบบให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม และ CAT SD-WAN (Software-defined wide area network) เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ CAT ได้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ที่ต้องการเชื่อมต่อการสื่อสารข้อมูลระหว่างสาขาให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น และต้องการประหยัดงบประมาณที่ให้ลดต่ำลง

SD-WAN คืออะไร

SD-WAN (Software-defined wide area network) เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่  CAT ได้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ที่ต้องการเชื่อมต่อการสื่อสารข้อมูลระหว่างสาขาให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น และต้องการประหยัดงบประมาณให้ลดต่ำลง โดยองค์ประกอบของ SD-WAN ประกอบด้วย   2  ส่วนหลักๆ คือ

 

  • Hardware เป็นส่วนของอุปกรณ์ ที่ติดตั้งอยู่ที่ปลายทาง ทำหน้าที่ในการรับ-ส่งข้อมูล และรับคำสั่งการทำงานจากระบบส่วนกลางที่อยู่บน Cloud
  • Software เป็นส่วนของระบบที่อยู่บน Cloud มีหน้าที่จัดการ ควบคุม ติดตามปัญหา รวมถึงการวิเคราะห์การทำงานของระบบ ให้อยู่ในสภาวะปกติพร้อมใช้งาน

 

ทำไมต้อง SD-WAN

การขยายตัวของธุรกิจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการเพิ่มจำนวนสาขาในภูมิภาคต่างๆ เพิ่มมากขึ้น บริการสื่อสารข้อมูลแบบเดิมจึงไม่ตอบโจทย์และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรธุรกิจเริ่มเปลี่ยนมาใช้งาน Web Based Application และการใช้งานบน Cloud Service ซึ่งต้องการปริมาณ Bandwidth ที่สูงขึ้น ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามมา อีกทั้งการขยายสาขา ต้องการความรวดเร็วและยังต้องสามารถควบคุมการใช้งาน รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพของวงจรได้

 

จะดีกว่าไหม ถ้าปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมา ถูกแก้ได้ด้วยการใช้เทคโนโลยี SD-WAN เพื่อให้การเชื่อมต่อของคุณมีความคล่องตัว ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความปลอดภัยของการรับส่งข้อมูล ทำให้สามารถดำเนินธุรกิจให้บรรลุถึงจุดหมายได้อย่างไร้รอยต่อ

 

 

บริการ CAT SD-WAN เหมาะกับใคร?

เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค มีความต้องการเสถียรภาพในการติดต่อสื่อสาร  เข้าถึงข้อมูลบน Cloud Service ได้อย่างรวดเร็ว มีความปลอดภัยของข้อมูล และสามารถบริหารจัดการ ควบคุมการเชื่อมต่อของแต่ละสาขาได้จากส่วนกลาง

 

จุดเด่นของบริการ CAT SD-WAN

  • Zero Touch Provisioning ติดตั้งได้อย่างง่ายดาย โดยตั้งค่าอุปกรณ์บนคลาวด์ไว้ล่วงหน้า และเมื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ปลายทางจะถูกกำหนดค่าโดยอัตโนมัติ เพิ่มความเร็วและลดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการติดตั้ง
  • Centralized Management สามารถจัดการระบบต่างๆ ได้จากส่วนกลาง เช่นการจัดทำ Policy การใช้งานของสาขา, การมอนิเตอร์ระบบตลอดจนถึงการควบคุมการใช้งานของ Application ต่างๆ
  • Multi WAN เชื่อมต่อได้หลาย WAN ทั้ง MPLS, Internet Broadband และ 3G/4G/LTE ทำงานพร้อมกันแบบ Active/Active  และยังสามารถเป็น Backup ซึ่งกันและกันได้อีกด้วย ทำให้การติดต่อสื่อสารเกิดเสถียรภาพสูงสุด
  • Cost Saving เนื่องด้วย SD-WAN สามารถ Break out ข้อมูลออกอินเทอร์เน็ตจากที่สำนักงานสาขาได้โดยตรง ทำให้ลดปริมาณ Traffic ที่วิ่งไปยังสำนักงานใหญ่ และนอกจากนี้สมารถกำหนดการใช้งาน SD-WAN  ได้จากส่วนกลาง ทำให้ช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่สาขาที่มีทรัพยากรบุคคลจำนวนจำกัดและสามารถใช้งานร่วมกับ Broadband Internet ได้
  • Data Analytics ระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานของแต่ละสาขาได้  รวมทั้งยังสามารถMonitor ปริมาณ traffic หรือคุณภาพของ Link  ที่ใช้งานได้แบบเรียลไทม์ ส่งผลให้สามารถคำนวณเส้นทางที่ดีที่สุดสำหรับการเชื่อมต่อของแต่ละ Application ณ เวลานั้น ๆ ได้อย่างแม่นยำหรือแม้กระทั่งดูได้ว่ามีการใช้งาน Application ไหนมากน้อยเพียงใด
  •  Higher Efficiency ใช้ร่วมกับเครือข่ายที่มีเสถียรภาพของ CAT ซึ่งเป็นผู้ให้บริการวงจรสื่อสารข้อมูลทั้งในและระหว่างประเทศ และมีโครงข่ายเป็นของตนเองทำให้สามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร พร้อมทั้งสามารถให้บริการที่หลากหลายรูปแบบ  ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นบริการ MPLS, Internet Broadband และ My 3G/4G/LTE

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ติดต่อ CAT Contact Center 1322 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
  • ต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลโดยละเอียด (คลิ๊กส่งข้อความให้ CAT ติดต่อกลับ)

ลูกค้าองค์กรภาครัฐ (Nation)            : government_cust@cattelecom.com

ลูกค้าองค์กรเอกชน (Nterprise)        : nterprise_biz@cattelecom.com

ลูกค้าผู้ประกอบการ (Networld)        : carrier_sale@cattelecom.com

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา