NT Network Solutions

CAT Direct Cloud Connect
CAT จับมือเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการ Public Cloud ระดับโลก เพื่อให้บริการ CAT Direct Cloud Connect ตอบสนองแนวโน้มการใช้งาน Cloud ที่เพิ่มขึ้นในภาคธุรกิจ เพื่อให้องค์กรของท่านดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ อย่างรวดเร็วและรับประกันคุณภาพตลอดเส้นทางด้วยโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศและจุดเชื่อมต่อในหลากหลายประเทศ

CAT Direct Cloud Connect Overview

CAT จับมือเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการ Public Cloud ระดับโลก เพื่อให้บริการ CAT Direct Cloud Connect ตอบสนองแนวโน้มการใช้งาน Cloud ที่เพิ่มขึ้นในภาคธุรกิจ เพื่อให้องค์กรของท่านดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ อย่างรวดเร็วและรับประกันคุณภาพตลอดเส้นทางด้วยโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศและจุดเชื่อมต่อในหลากหลายประเทศ

 

Cloud Deployment

 

National Institutes of Standards and Technology (NIST) ได้นิยาม Cloud Computing หรือการประมวลผลแบบเมฆเป็นรูปแบบการทำงานที่กลุ่มผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกัน ผ่านระบบโครงข่าย โดยทรัพยากรนี้สามารถปรับเปลี่ยน ขยับขยายขนาดพื้นที่ในการประมวลผลตามความต้องการใช้งานแบบ real-time (dynamic) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างสูงสุด ในที่นี้ NIST ได้แยกรูปแบบ Cloud ออกเป็น 2 ประเภทจากฝั่งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ คือ รูปแบบที่ผู้ใช้บริการออกแบบติดตั้งและใช้งานระบบ Cloud (Deploy) และรูปแบบที่ผู้ให้บริการ Cloud ให้บริการ (Service) ในที่นี้ จะกล่าวถึง Deploy ที่เป็นที่รู้จัก 3 รูปแบบ คือ Private Cloud, Public Cloud และ Hybrid Cloud

 

Private Cloud คือรูปแบบการสร้างฐานข้อมูลสำหรับใช้ภายในองค์กร ซึ่งฐานข้อมูลนี้อาจเป็นเพียงอุปกรณ์ Server เครื่องหนึ่งติดตั้งอยู่ในออฟฟิศหรือใกล้ๆออฟฟิศ ให้พนักงานบริษัทเข้าถึงได้จากระบบโครงข่ายภายในองค์กรเช่น Intranet เท่านั้น

 

Public Cloud คือรูปแบบการสร้างฐานข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้จากสถานที่ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ โดยองค์กรจะสามารถควบคุมจัดการบริหารฐานข้อมูลได้น้อยกว่ารูปแบบ Private Cloud แต่จะได้ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายที่ลดลง และผู้ให้บริการ Cloud เป็นผู้ดูแลรักษาระบบ

 

Hybrid Cloud คือรูปแบบที่ผสมทั้ง Private Cloud และ Public Cloud โดยองค์กรสามารถเลือกตั้งค่าระบบให้ดึงข้อมูลสำคัญจาก Private Cloud มาประมวลผลบน Public Cloud แค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งก่อนจะจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่เหมาะสมต่อไป Hybrid Cloud เป็นรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่กำลังเป็นที่นิยมเนื่องจากสามารถดึงประสิทธิภาพของการประมวลผลบน Cloud ได้สูงสุดและยังรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำคัญได้เป็นอย่างดี

 

Direct Cloud Connect คืออะไร

Direct Cloud Connect หรือ Internet-bypass Connectivity

คือบริการสื่อสารข้อมูลที่เชื่อมต่อระหว่างสถานที่ของลูกค้ากับผู้ให้บริการ Public Cloud ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีผู้ให้บริการโทรคมนาคมซึ่งเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการ Public Cloud เหล่านั้นเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการ Cloud

 

จุดเด่นของบริการ Direct Cloud Connect

 

  • ความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูล (Low latency)
  • ความสมบูรณ์ของข้อมูล (Low loss)
  • เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล (Low Jitter)
  • รับประกันคุณภาพบริการตลอดเส้นทาง (Guaranteed SLA)
  • ปลอดภัยจากการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack and DDoS)

ทำไมต้อง Direct Cloud Connect?

ในอดีตนั้น องค์กรต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างเก็บข้อมูลภายในองค์กรบน Server เฉพาะใช้ภายในบริษัท แม้จะมีความปลอดภัยสูงด้วยการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลจากภายนอก แต่กลับมีต้นทุนการติดตั้งและดูแลระบบสูง ทั้งยังชะลอความเร็วในการดำเนินงานเมื่อพนักงานต้องเข้าถึงข้อมูลจากนอกสถานที่ ส่งผลต่อความคล่องตัวในการทำธุรกิจ

 

ปัจจุบันนี้ องค์กรต่าง ๆ เริ่มเห็นโอกาสทางธุรกิจจากความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล จึงเลือกเก็บข้อมูลไว้ที่ Cloud ระดับโลกอย่าง Amazon (AWS), Microsoft Azure หรือผู้ให้บริการ Cloud รายอื่น ๆ ซึ่งทำให้ข้อมูลเหล่านั้นสามารถเข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ตทั่วไป จึงมีต้นทุนการดูแลรักษาต่ำกว่า ทั้งยังมีความยืดหยุ่นในการดูแลและขยับขยายระบบตามปริมาณการใช้งาน กระนั้นการเชื่อมต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตยังมีความเสี่ยงจากความเร็วและความเสถียรในการเข้าถึงข้อมูลที่อาจลดลงเนื่องจากใช้เส้นทางการเชื่อมต่อร่วมกับบริการอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ และการโจมตีทางไซเบอร์จากผู้ไม่หวังดี

 

บริการ Direct Cloud Connect ซึ่งเชื่อมต่อองค์กรถึง Cloud ด้วย Private Network จึงเป็นคำตอบ ให้ความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ในราคาที่จับต้องได้ และรับประกันคุณภาพโครงข่ายตลอดเส้นทาง สร้างความมั่นใจให้ธุรกิจของลูกค้าองค์กรดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น

 

บริการ CAT Direct Cloud Connect เหมาะกับใคร

บริการ CAT Direct Cloud Connect เหมาะกับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ บริษัท ห้างร้าน ภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการความรวดเร็วและความปลอดภัยในการทำธุรกิจ เช่น ธนาคารและสถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย องค์กรการศึกษาและวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องการเพิ่มความเร็วในการประมวลผลข้อมูล บริษัทออกแบบซอฟต์แวร์ คลังสินค้าและอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจขนส่งและคมนาคม และธุรกิจขนาดใหญ่อื่น ๆ ทั้งนี้ บริการ CAT Direct Cloud Connect เหมาะกับองค์กรที่ใช้งานบริการ Public Cloud อยู่เดิมหรือสนใจจะใช้บริการ Public Cloud ในอนาคต CAT และพันธมิตรพร้อมที่จะนำเสนอข้อดีของการใช้งาน Public Cloud พร้อมกับ Direct Cloud Connect เช่นเดียวกัน

Our Direct Partner

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ติดต่อ CAT Contact Center 1322 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
  • ต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลโดยละเอียด(คลิ๊กส่งข้อความให้ CAT ติดต่อกลับ)

ลูกค้าองค์กรภาครัฐ (Nation)            : government_cust@cattelecom.com

ลูกค้าองค์กรเอกชน (Nterprise)        : nterprise_biz@cattelecom.com

ลูกค้าผู้ประกอบการ (Networld)        : carrier_sale@cattelecom.com

 

  • สำหรับ Cloud Provider

ติดต่อ datacom_pdv@cattelecom.com

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา