บริการสำหรับลูกค้าองค์กร

CAT audio conference
บริการประชุมทางเสียง สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านทางโทรศัพท์ได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงโทรเข้าระบบเพื่อเข้าร่วมประชุมหรือให้เจ้าภาพโทรเชิญเข้าร่วมประชุม

ลักษณะบริการ

เป็นบริการประชุมทางเสียงสำหรับองค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องการจัดการประชุมโดยไม่ต้องมีสถานที่ประชุม สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทางโทรศัพท์ และสามารถโทรกลับเข้ามาฟังบันทึกการประชุมย้อนหลัง (Play Back) ได้ รวมถึงสามารถที่จะให้บันทึกการประชุมลงบน Compact Disk ส่งให้กับผู้ร่วมประชุมได้ด้วย

 

รูปแบบการใช้งาน

 • แบบ Dial in เป็นการให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนโทรเข้าระบบ CAT audio conference
 • แบบ Dial out เป็นการโทรออกจากระบบ CAT audio conference เชิญเข้าร่วมประชุมโดยประธาน

 

วิธีการใช้งาน

 • ติดต่อขอใช้บริการโดยยื่นใบสมัครใช้บริการ พร้อมจดทะเบียนได้ที่ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ และสำนักงานบริการลูกค้าของ CAT ทั่วประเทศ
 • เมื่อสมัครใช้บริการเรียบร้อยแล้ว สามารถสำรองใช้บริการได้ที่โทร 021046004 หรือที่ Email : cataudio_con@cattelecom.com โดยผู้ใช้บริการจะได้รับรหัสผู้จอง/เจ้าภาพและรหัสผู้ร่วมประชุม
 • เจ้าภาพจะต้องแจ้งรหัสผู้เข้าประชุม พร้อมกับเลขหมายเรียกเข้าห้องประชุมโทร 021046000 แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
 • เมื่อถึงเวลาประชุม ผู้จองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านโทรเข้าระบบ CAT audio conference ที่เลขหมาย 021046000 และกดรหัส Pin Code ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม (#) เพื่อเข้าสู่ห้องประชุม
 • ขณะประชุมสามารถขอความช่วยเหลือจาก Operator ด้วยการกดเครื่องหมายดอกจันทน์ (*) ตามด้วยหมายเลขศูนย์ (0)
 • ขณะประชุมสามารถกด Dial out ได้ ด้วยการกดเครื่องหมายดอกจันทน์ (*) ตามด้วยหมายเลขหนึ่ง (1) และตามด้วยเลขหมายปลายทาง เมื่อปลายทางรับสายให้กดเครื่องหมายดอกจันทร์ (*) ตามด้วยหมายเลขสอง (2) เพื่อดึงผู้รับสายเข้าสู่ห้องประชุม

เลขหมายเรียกเข้าระบบ CAT audio conference

 • โทรเลขหมาย 0-2104-6004 สำหรับการสำรองใช้บริการ
 • โทรเลขหมาย 0-2104-6000 หรือ 1800010600 (เลขหมายโทรฟรี เจ้าภาพ/ผู้จองเป็นผู้รับผิดชอบค่าโทร) สำหรับการใช้งานเข้าประชุม
 • โทรหมายเลข 0-2104-6002 สำหรับการฟังการประชุมย้อนหลัง (Play Back)

 

หมายเหตุ : CAT Telecom ขอเปลี่ยนเแปลงเวลาการให้บริการของเจ้าหน้าที่สนับสนุนการใช้งาน โดยจะให้บริการเฉพาะเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

หมายเลขโทรฟรีจากต่างประเทศ

หมายเหตุ

 • อัตราสำหรับเรียกเข้าระบบ audio conference ผ่านเลขหมายโทรฟรี
 • อัตราข้างต้นยังไม่รวมอัตราค่าใช้ระบบ 6 บาท/นาที/สาย
 • คิดอัตราขั้นต่ำ 1 นาที ต่อไปคิดหน่วย (Unit Charge)หน่วยละ 6 วินาที เศษของหน่วยคิดเป็น 1 หน่วย
 • อัตราเดียวตลอด 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • อัตราค่าใช้บริการเรียกเข้าระบบผ่านเลขหมายโทรฟรี บริษัทจดทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

อัตราค่าใช้บริการ

หมายเหตุ :

 • กรณีที่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมประชุม เรียกติดต่อเข้าระบบโดย หมายเลขโทรฟรีจากต่างประเทศ (International Toll Free Number)  ผู้จอง/ประธานการประชุม (ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนขอใช้บริการกับ กสท) จะต้องรับผิดชอบค่าใช้บริการในการเรียกเข้าแบบเก็บเงินปลายทาง  แทนผู้เข้าร่วมประชุมนั้น ๆ  ตามอัตรา CAT 001
 • การใช้บริการแต่ละครั้ง จะคิดค่าใช้บริการขั้นต่ำ  (Minimum Charge)  15 นาที/สาย/การประชุม  หลังจากนั้นคิดเป็นหน่วยๆ ละ 6 วินาที  เศษของหน่วยคิดเป็น 1 หน่วย
 • กรณี Dial out จะคิดค่าบริการดังนี้
  • โทรไปเลขหมายในประเทศภายในโครงข่าย CAT          1 บาท/นาที
  • โทรไปเลขหมายในประเทศภายนอกโครงข่าย CAT        2 บาท/นาที
  • โทรไปเลขหมายปลายทางต่างประเทศ คิดอัตราค่าบริการ CAT 001, CAT 009

 

ติดต่อขอใช้บริการ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา