บริการสำหรับลูกค้าองค์กร

CAT free phone service
บริการโทรศัพท์เก็บเงินปลายทาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยเลขหมายโทรฟรีเรียกจากประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆ และเลขหมายโทรฟรีเรียกจากประเทศต่างๆ มายังประเทศไทย

ลักษณะบริการ

บริการโทรศัพท์เก็บเงินปลายทาง โดยใช้เลขหมายโทรฟรี (Free Phone Number) ซึ่งผู้เรียกต้นทางไม่ต้องเสียค่าบริการในการโทร (ยกเว้นกรณีโทรจากเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้บริการ International Roaming อาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมเป็น local airtime) โดยค่าบริการจะเรียกเก็บจากผู้รับสายปลายทาง ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ บริการโทรศัพท์เก็บเงินปลายทางในประเทศ (Domestic Toll Free Service/DTFS) และบริการโทรศัพท์เก็บเงินปลายทางระหว่างประเทศ (International Toll Free Service/ITFS)

 

บริการโทรศัพท์เก็บเงินปลายทางในประเทศ (Domestic Toll Free Service/DTFS)

เป็นบริการเลขหมายโทรฟรีที่เรียกติดต่อภายในประเทศ เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานหรือบริษัทต่างๆ ที่ต้องการให้ผู้ติดต่อที่อยู่ในประเทศสามารถติดต่อได้ฟรี โดยหน่วยงานหรือบริษัทต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบค่าโทรแทนผู้เรียกด้วยอัตราค่าโทรในประเทศ

 

 

บริการโทรศัพท์เก็บเงินปลายทางระหว่างประเทศ (International Toll Free Service/ITFS) เป็นบริการเลขหมายโทรฟรีติดต่อระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่

 • บริการ ITFS เรียกออกจากประเทศไทยและโอนสายต่อไปยังปลายทางต่างประเทศ

เป็นบริการเลขหมายโทรฟรีติดต่อระหว่างประเทศ เพื่อให้บริการผู้ใช้บริการที่ต้องการให้ผู้ติดต่อในประเทศไทยสามารถติดต่อหน่วยงานหรือบริษัทของตนเองที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศได้ฟรี ผู้ใช้บริการสามารถ เลือกรูปแบบเลขหมายได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ เลขหมายแบบ 1800 XXX XXX หรือเลขหมาย แบบ UIFN (Universal International Freephone Number) 001800XXXXXXXX ซึ่งสามารถเรียกได้จากทั้งโทรศัพท์พื้นฐาน (Fixed Line) และโทรมือถือ (Mobile) ทุกโครงข่าย ด้วยรูปแบบการเรียกติดต่อ ดังนี้

 

 

 • บริการ ITFS เรียกติดต่อจากต่างประเทศมายังปลายทางในประเทศไทย

เป็นบริการเลขหมายโทรฟรีเรียกเข้าจากต่างประเทศมายังเลขหมายปลายทางของผู้ใช้บริการในประเทศไทย ผู้ขอใช้บริการสามารถเลือกเลขหมายที่ต้องการเรียกติดต่อจากต่างประเทศมายังประเทศไทยได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ เลขหมายแบบ ITFN (International Toll Free Number) ซึ่งเป็นเลขหมายที่กำหนดโดยผู้ให้บริการในประเทศต้นทางที่เรียกเข้ามา (แต่ละประเทศจะมีรูปแบบแตกต่างกัน) และเลขหมายแบบ UIFN (Universal International Freephone Number) ซึ่งเป็นเลขหมายเฉพาะที่สามารถเรียกได้จากทุกประเทศด้วยเลขหมายเดียวกัน

 • กรณีใช้เลขหมายเรียกเข้าแบบ ITFN สามารถเรียกเข้าได้จาก 29 ประเทศต้นทาง
 • กรณีใช้เลขหมายเรียกเข้าแบบ UIFN สามารถเรียกเข้าได้จาก 20 ประเทศต้นทาง

 

 

 • บริการ ITFS เรียกติดต่อจากต่างประเทศไปยังประเทศอื่นๆ

เป็นบริการเลขหมายโทรฟรีเรียกเข้าจากต่างประเทศไปยังอีกประเทศ ผู้ขอใช้บริการสามารถเลือกเลขหมายที่ต้องการเรียกติดต่อจากต่างประเทศมายังประเทศไทยได้ 2 รูปแบบเช่นกัน ได้แก่ เลขหมายแบบ ITFN (International Toll Free Number) และเลขหมายแบบ UIFN (Universal International Freephone Number) และเลือกเลขหมายปลายทางในต่างประเทศที่ต้องการให้ทำการโอนสายต่อไป (232 ปลายทาง) โดยสามารถเลือกให้โอนสายผ่านบริการ CAT 001 หรือ CAT 009 ได้

 

 

 • บริการ ITFS ของผู้ให้บริการในต่างประเทศ

เป็นเลขหมายโทรฟรีระหว่างประเทศที่ กสท กำหนดให้กับผู้ให้บริการในต่างประเทศเพื่อนำไปให้บริการต่อกับผู้ใช้บริการซึ่งอยู่ในต่างประเทศ โดย กสท เป็นผู้ให้บริการรายแรกและรายหลักของประเทศที่เปิดให้เรียกเลขหมายโทรฟรีระหว่างประเทศของหน่วยงานหรือบริษัทต่างๆ ในต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ใช้บริการในประเทศไทยที่ต้องการติดต่อไปยังหน่วยงานหรือบริษัทต่างๆ ในต่างประเทศสามารถโทรฟรีได้ โดยสามารถเรียกได้จากทั้งโทรศัพท์พื้นฐาน (Fixed Line) และโทรมือถือ (Mobile) ทุกโครงข่าย ด้วยรูปแบบการเรียกติดต่อดังนี้

 

 

อัตราค่าใช้บริการ

กรณีขอใช้เลขหมายโทรฟรีจากต่างประเทศมายังเลขหมายโทรศัพท์ปลายทางประเทศไทย

 

กรณีขอใช้เลขหมายโทรฟรีจากต่างประเทศและโอนสายไปยังปลายทางต่างประเทศ

 • ค่าใช้ระบบ 1,000 บาท/เดือน/เลขหมาย
 • ค่าใช้บริการ แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่
 • ช่วงโอนสายต่อไปยังต่างประเทศ สามารถเลือกโอนสายผ่าน CAT 001 หรือ CAT 009 ได้ (ดูรายละเอียดอัตราค่าใช้บริการ CAT 001, CAT 009)

 

กรณีโทรฟรีจากต้นทางภายในประเทศไทย ไปปลายทางในประเทศไทย (Domestic Toll Free Service : DTFS)

 • ค่าใช้ระบบ 1,000 บาท/เดือน/เลขหมาย
 • อัตราค่าใช้บริการเรียกภายในประเทศ 3 บาท/นาที

 

กรณีโทรฟรีจากต้นทางภายในประเทศไทย และโอนสายไปยังปลายทางต่างประเทศ

 • ค่าใช้ระบบ 1,000 บาท/เดือน/เลขหมาย
 • อัตราค่าใช้บริการเรียกเข้าระบบ 3 บาท/นาที
 • อัตราโอนสายไปต่างประเทศ สามารถเลือกโอนสายผ่าน CAT 001 หรือ CAT 009 ได้ (ดูรายละเอียดอัตราค่าใช้บริการ CAT 001, CAT 009)

 

กรณีขอใช้เลขหมายแบบ UIFN (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป)

 • ค่าธรรมเนียม การขอใช้เลขหมาย UIFN 15,000 บาท/เลขหมาย UIFN (ชำระครั้งเดียว) 
 • ค่าบำรุงเลขหมายรายปี 3,500 บาท/ปี/เลขหมาย
 • ค่าใช้ระบบ 1,000 บาท/เดือน/เลขหมาย

 

รูปแบบเลขหมายโทรฟรี

 • เลขหมายแบบ Domestic Toll Free Number : 1800xxxxxx
 • เลขหมายแบบ International Toll Free Number : 001800xxxxxx
 • เลขหมายแบบ Universal International Free phone Number/UIFN) : 001800xxxxxxxx เป็นเลขหมายเฉพาะหรือ Unique Number ซึ่งจะไม่ซ้ำกับใคร โดยเป็นเลขหมายเดียวใช้ได้กับทุกประเทศที่มีข้อตกลงเปิดบริการ ITFS

ประเทศที่เปิดให้บริการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา