บริการสำหรับลูกค้าองค์กร

CAT fax2email
บริการ fax2email เป็นบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการรับและส่ง Fax ได้ทุกที่ โดยที่ไม่ต้องมีเครื่อง Fax ทำให้ช่วยลดต้นทุนทั้งเครื่อง Fax กระดาษ และหมึก

ลักษณะบริการ

fax2email เป็นการติดต่อระหว่าง Fax กับ email โดยด้านหนึ่งใช้สายโทรศัพท์ต่อกับเครื่อง Fax กับอีกด้านหนึ่งใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบไม่ต้องมีสายและรับด้วย email เมื่อมี Fax ส่งเข้ามา จะได้รับข้อมูลเป็นไฟล์แนบในรูปแบบ PDF ทาง email ในทางกลับกัน หากต้องการส่ง Fax ไปยังอีกด้านหนึ่งที่ใช้เครื่อง Fax ก็เพียงส่งจาก email โดยส่งไปที่ email address ที่กำหนดไว้เฉพาะสำหรับผู้ใช้บริการ fax2email แต่ละราย ซึ่งจะมีรูปแบบเป็น 0xxxxxxxx@fax2email.cattelecom.com (0xxxxxxxx คือเลขหมายโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการ) และให้ใส่ชื่อเรื่อง (Subject) เป็นเลขหมาย Fax ปลายทางที่ต้องการจะส่ง พร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสารที่ต้องการส่งในรูปแบบ PDF ซึ่งระบบ fax2email จะทำการแปลงไฟล์เอกสารแนบนั้น ส่งไปที่เครื่อง Fax ปลายทางอัตโนมัติ

วิธีการใช้งาน

 • ใช้เลขหมายที่ CAT กำหนดให้ไว้เป็นเลขหมายรับ Fax
 • ใช้โปรแกรมรับส่ง email รับ Fax ที่ส่งเข้ามาทางเลขหมายที่ CAT กำหนดให้
 • กรณีต้องการส่งเอกสารไปยังปลายทางที่เป็นเครื่อง Fax ให้แปลงเอกสารเป็น PDF file (ขนาดไม่เกิน 5 MB) และตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ
 • ใช้โปรแกรม email ส่งไปที่ email address ที่ CAT กำหนดไว้เฉพาะสำหรับผู้ใช้บริการ fax2email แต่ละราย ซึ่งจะมีรูปแบบเป็น 0xxxxxxxx@fax2email.cattelecom.com  และให้ใส่ชื่อเรื่อง (Subject) เป็นเลขหมาย Fax ปลายทางที่ต้องการจะส่ง พร้อมทั้งแนบ PDF file ไป

อัตราค่าใช้บริการ

 • เริ่มต้นขั้นต่ำที่ 2 ช่องสัญญาณ/เลขหมาย
 • ค่าเช่ารายเดือน 200 บาท/เดือน/2 ช่องสัญญาณ/เลขหมาย 
 • เพิ่มช่องสัญญาณ คิดค่าใช้บริการเพิ่ม 100 บาท/เดือน/ช่องสัญญาณ/เลขหมาย

      (เช่นเดียวกับ CAT SIP connect แพ็คเก็จปกติ)

 • ไม่มีค่าใช้บริการในส่วนการรับ Fax เข้า  
 • การส่ง Fax ออกจะคิดค่าใช้บริการ ดังนี้
 • หมายเลขภายในจังหวัดเดียวกัน             3  บาท/ครั้ง
 • หมายเลขต่างจังหวัด                          1  บาท/นาที

ติดต่อขอใช้บริการ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา