บริการสำหรับลูกค้าบุคคล

CAT international call forward
บริการโอนสายไปยังเลขหมายในต่างประเทศ เพื่อสามารถรับสายด้วยเลขหมายเดิมได้แม้อยู่ในต่างประเทศ โดยไม่ต้องใช้ Roaming

รายละเอียดบริการ

เป็นบริการโอนสายไปต่างประเทศ ช่วยให้ไม่พลาดทุกสายเรียกเข้าจากประเทศไทย

อยู่ที่ไหนก็รับสายได้ในราคาประหยัด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศเป็นประจำ โดยก่อนเดินทางตั้งค่าการโอนสายจากโทรศัพท์มือถือทุกระบบไปยังเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานที่ CAT กำหนดให้ และแจ้งเลขหมายโทรศัพท์ปลายทางต่างประเทศที่ที่ต้องการจะโอนสายไปเพื่อให้ CAT ทำการโอนสายจากชุมสายของ CAT ไปยังเลขหมายที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการสามารถรับสายเรียกเข้าจากประเทศไทยด้วยเลขหมายโทรศัพท์มือถือเดิมขณะอยู่ต่างประเทศ โดยไม่ต้องใช้บริการ International Roaming ที่เสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพง แต่บริการโอนสายไปต่างประเทศของ CAT นั้นจะคิดค่าบริการตามอัตราค่าใช้บริการ CAT 009 ซึ่งเริ่มต้นต่ำสุดที่นาทีละ 2.50 บาท ช่วยให้ผู้ใช้บริการประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น

วิธีการใช้บริการ

แบบรายเดือน

 • สำหรับผู้ที่มี SIM Card ของประเทศที่จะเดินทางไปอยู่แล้ว สามารถสมัครและลงทะเบียนใช้บริการได้ที่สำนักงานบริการลูกค้า CAT โดยแจ้งเลขหมายโทรศัพท์มือถือของ SIM Card ต่างประเทศที่จะให้โอนสายไปเพื่อทำการลงทะเบียน กรณียังไม่มีเลขหมาย SIM Card ต่างประเทศสามารถสมัครบริการและแจ้งเลขหมาย SIM Card ต่างประเทศภายหลังได้ 3 ช่องทาง ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้
  • โทรแจ้งที่ CAT Contact Center หมายเลข +6621040403
  • โทรแจ้งที่ CAT Contact Center ผ่านบริการโทรกลับไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (สามารถโทรได้จากบางประเทศ) ดูรายละเอียดที่นี่
  • อีเมล์แจ้งที่ cat1322@cattelecom.com
 • ก่อนขึ้นเครื่องให้ทำการโอนสายโดยตั้ง Call Forward/Call Divert ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการไปยังเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานที่ CAT กำหนดให้
 • กรณีมี SIM Card ต่างประเทศแล้ว ให้ทำการเปลี่ยน SIM Card เดิมของผู้ใช้บริการเป็น SIM Card ต่างประเทศที่ได้ลงทะเบียนไว้
 • เมื่อไปถึงต่างประเทศแล้ว สามารถเปิดเครื่องเพื่อโทรออกและรับสายได้ทันที โดยชุมสาย CAT จะโอนสายที่เรียกเข้าจากประเทศไทยไปยังเลขหมายโทรศัพท์มือถือในต่างประเทศที่ได้แจ้งไว้

แบบเติมเงิน

 • ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอซื้อเลขหมายโทรศัพท์สำหรับโอนสายพร้อมวงเงินได้ที่สำนักงานบริการลูกค้า CAT ทุกสาขา โดยลูกค้าจะได้รับเลขหมายโทรศัพท์สำหรับโอนสายและคู่มือการใช้งาน พร้อมใบเสร็จรับเงิน
 • ตั้งค่าโอนสายจากโทรศัพท์มือถือไปเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานที่ตามที่ CAT กำหนดให้
 • เข้า Website https://customerprofile.catnextgen.com เพื่อตั้งค่าโอนสายจากเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานที่ CAT กำหนดให้ไปยังเลขหมาย SIM Card ต่างประเทศ
 • ดาวน์โหลดคู่มือการตั้งค่าเลขหมาย SIM CARD ต่างประเทศ
 • เมื่อเดินทางถึงประเทศปลายทางเปลี่ยนเป็น SIM Card ต่างประเทศที่ได้ทำการตั้งค่าไว้ในข้อ 3
 • กลับถึงประเทศไทยเปลี่ยนเป็น SIM Card ประเทศไทย และยกเลิกตั้งค่าโอนสาย

วิธีตั้งค่าโอนสายและยกเลิกโอนสายบนโทรศัพท์มือถือ

 • วิธีตั้งค่าโอนสายจากโทรศัพท์มือถือ : กด **21*02-XXX-XXXX (เลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับโอนสายที่ CAT กำหนด) # และกดโทรออก
 • วิธียกเลิกโอนสาย : กด ##21# และกดโทรออก

 

 

อัตราค่าใช้บริการ

ค่าใช้บริการแบบรายเดือน (อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 • ค่าบริการรายเดือน 200 บาท/เลขหมาย SIM Card ต่างประเทศ  (สามารถนำมาเป็นค่าใช้บริการได้)
 • ค่าเปลี่ยนเลขหมายการโอน (เลขหมายของ SIM Card ต่างประเทศ)  50 บาท/ครั้ง

ค่าใช้บริการแบบเติมเงิน (อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

อัตราจำหน่ายครั้งแรก / เติมเงิน (บาท)

จำนวนวันใช้งาน
100 60
200 180
300 365

 

อัตราค่าใช้บริการโอนสายผ่าน CAT 009 ไปยังเลขหมายในต่างประเทศ (อัตราค่าใช้บริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าใช้จ่ายอื่นที่ผู้ใช้บริการต้องเสียเพิ่มเติม ได้แก่

 • ค่าโอนสายจากเลขหมายโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการไปยังเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานที่ CAT กำหนดให้ ขึ้นอยู่กับ Package ที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้จากผู้ให้บริการแต่ละราย (เฉลี่ยอยู่ที่ 1 – 3 บาท/นาที)
 • ค่ารับสายเรียกเข้าของ SIM Card ที่ใช้งานในบางประเทศที่อาจคิดค่ารับสายเรียกเข้าด้วย  (ผู้ใช้บริการต้องตรวจสอบจากผู้ให้บริการของประเทศนั้นๆ)

 

หมายเหตุ : กรณีอยู่ต่างประเทศจะโทรออกไปยังปลายทางต่างๆ หรือโทรกลับประเทศไทย ค่าบริการจะถูกคิดตาม Package ของ SIM Card ที่ผู้ให้บริการในต่างประเทศกำหนด

 

 

 

 

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา