บริการสำหรับลูกค้าบุคคล

CAT one-connect
บริการโทรศัพท์พื้นฐานหรือโทรศัพท์ประจำที่ (Fixed Line) ด้วยเลขหมายตามพื้นที่ใช้งานทั่วประเทศ สามารถโทรทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยราคาประหยัด คุณภาพเสียงคมชัด

ลักษณะบริการ

เป็นบริการโทรศัพท์พื้นฐานหรือโทรศัพท์ประจำที่  (Fixed Line) ที่เชื่อมต่อตรงจาก

ชุมสายโทรศัพท์ของ CAT ถึงสถานที่ติดตั้งของผู้ใช้บริการ มีคุณภาพเสียงคมชัด สามารถโทรปลายทางในประเทศและต่างประเทศได้ในราคาประหยัด เหมาะสำหรับองค์กรทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยมีรูปแบบวงจรเชื่อมต่อทั้งแบบ Analog Line,  ISDN-BRI และ ISDN-PRI (E1) 30 ช่องสัญญาณ/วงจร

อัตราค่าใช้บริการ

ค่าใช้จ่ายครั้งแรก (ค่าติดตั้งคู่สาย)

 • วงจรแบบ Analog Line 2,000 บาท/วงจร
 • วงจรแบบ ISDN-BRI 2,000 บาท/วงจร
 • วงจรแบบ ISDN-PRI (E1) 50,000 บาท/วงจร

 

ค่าใช้จ่ายรายเดือน (ค่าบำรุงรักษาคู่สาย/วงจร)

 • วงจรแบบ Analog Line 100 บาท/เดือน
 • วงจรแบบ ISDN-BRI 100 บาท/เดือน
 • วงจรแบบ ISDN-PRI (E1) 30 เลขหมาย 3,000 บาท/เดือน
 • วงจรแบบ ISDN-PRI (E1) 100 เลขหมาย 7,500 บาท/เดือน

 

ค่าใช้บริการโทรปลายทางภายในประเทศ

 • เรียกติดต่อภายในโครงข่าย CAT 1 บาท/นาที
 • เรียกข้ามโครงข่ายไปยัง Fixed และ Mobile 2 บาท/นาที
 • เรียกภายในพื้นที่จังหวัดเดียวกัน (Local Call) 3 บาท/ครั้ง
 • ส่วนลดพิเศษจากยอดค่าใช้บริการเมื่อใช้ถึงเกณฑ์ที่กำหนด

 

ค่าใช้บริการโทรปลายทางระหว่างประเทศ

คิดตามอัตราค่าใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ CAT 001 และ CAT 009 โดยได้รับ

ส่วนลดพิเศษจากยอดค่าใช้บริการเมื่อใช้ถึงเกณฑ์ที่กำหนด

 

ค่าเคลื่อนย้ายคู่สาย

 • ย้ายสถานที่ติดตั้งหลังจากเปิดบริการ 1,500 บาท/ครั้ง
 • ย้ายสถานที่ติดตั้งขณะรอเปิดบริการ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการเดินสายแล้ว 1,500 บาท/ครั้ง

** (อัตราค่าใช้บริการข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) **

ติดต่อขอใช้บริการ

เอกสารสำหรับจัดทำสัญญาบริการ CAT one-connect

 

กรณีมีการมอบอำนาจ (โปรดเตรียมเพิ่มเติม)

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

 

จดทะเบียนใช้บริการ CAT one-connect ได้ที่

 •  ฝ่ายขายลูกค้าเอกชน 02-104-5555
 •  ฝ่ายขายภาครัฐ 02-104-1111
 •  สำนักงานบริการลูกค้า CAT ทั่วประเทศ
 • CAT Contact Center (ตลอด 24 ชั่วโมง)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • สำนักงานบริการลูกค้า CAT ทั่วประเทศ
 • CAT Contact Center 1322 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
 • ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ โทร. 0-2104-3546
 • โทรสาร 0-2104-3946

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา