CAT internet

CAT cable broadband
บริการ CAT cable broadband เป็นการให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยใช้โครงข่ายของเคเบิลทีวี (ผ่านสายเคเบิลทีวี) ผู้ที่เป็นสมาชิกเคเบิลทีวีจะสามารถรับชมรายการเคเบิลทีวีได้ตามปกติ และสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ในเวลาเดียวกันโดยไม่ต้องใช้คู่สายโทรศัพท์

ลักษณะบริการ

บริการ CAT cable broadband เป็นการให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยใช้โครงข่ายของเคเบิลทีวี (ผ่านสายเคเบิลทีวี) ผู้ที่เป็นสมาชิกเคเบิลทีวีจะสามารถรับชมรายการเคเบิลทีวีได้ตามปกติ และสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ในเวลาเดียวกันโดยไม่ต้องใช้คู่สายโทรศัพท์

 

 

 

สำหรับผู้ที่สนใจใช้บริการ CAT cable broadband จะต้องเป็นสมาชิกเคเบิลทีวีที่ให้บริการผ่านทางสายเคเบิล  โดยผู้ให้บริการเคเบิลทีวีในพื้นที่นั้น ๆ ได้ปรับปรุงโครงข่ายเคเบิลทีวีให้รองรับการให้บริการ Cable Broadband แล้วจึงจะสามารถใช้งานได้

   

จุดเด่นบริการ

  • สามารถรับชมรายการเคเบิลทีวีพร้อม ๆ กับใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ในเวลาเดียวกัน
  • ไม่ต้องใช้สายโทรศัพท์ (ใช้สายเคเบิลทีวีที่มีอยู่เดิม ไม่ต้องเดินสายใหม่)
  • รองรับการทำงานที่ความเร็วสูง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ผู้ที่สนใจใช้บริการสามารถสอบถามความพร้อม/พื้นที่ให้บริการ กับผู้ให้บริการเคเบิลทีวีในพื้นที่  
  • CAT Contact Center 1322 (ตลอด 24 ชั่วโมง) 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา