CAT internet

  • C nema

    ก้าวข้ามทุกขีดจำกัด สู่ความบันเทิงครบวงจร

ลักษณะบริการ

บริการ C nema เป็นการให้บริการลักษณะ Over-the-Top (OTT) หรือการให้บริการรับชม Movie On Demand และ TV Online ผ่าน กล่อง C nema หรือ Mobile Application “PrimeTime”และ เว็ปไซต์” www.goprimetime.tv หรือกล่อง C nema โดย บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้ร่วมให้บริการกับบริษัท ไพรม์ไทม์ โซลูชั่น จำกัด เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าให้กับลูกค้า C internet

คุณสมบัติเด่น

  • หนังใหม่ ดี มีคุณภาพ ถูกลิขสิทธิ์
  • มีซีรีย์ดังตอนล่าสุด และย้อนหลังพร้อมกันกับอเมริกา (ที่ได้สิทธิ์)
  • ส่งมอบความบันเทิงด้วยคุณภาพความคมชัดระดับ HD
  • สามารถรับชมผ่านอุปกรณ์กล่อง C nema Mobile, Tablet, Computer, Smart TV เป็นต้น ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้ง Broadband Internet และ 3G/4G Mobile

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://catinternet.com
  • CAT Contact Center โทร. 1322 ตลอด 24 ชั่วโมง