CAT cyfence บริการ

  • Email Security

    บริการรักษาความปลอดภัยระบบอีเมล์

ลักษณะบริการ

>> รับส่งอย่างมั่นใจ หมดกังวลกับภัยแฝงและการรั่วไหลของข้อมูล <<

 

Email Security  (บริการรักษาความปลอดภัยระบบอีเมล)

อีเมลเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สำคัญอย่างยิ่งในทุกองค์กร แต่ก็เป็นช่องทางที่อาจนำมาซึ่งภัยคุกคามต่าง ๆ ที่สามารถสร้างปัญหาให้แก่องค์กรได้ บริการ Email Security เป็นบริการรักษาความปลอดภัยให้กับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยทำการคัดกรองอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ตั้งแต่อินเทอร์เน็ตเกตเวย์ ทำให้อีเมลที่องค์กรรับเข้ามาปลอดจากอันตรายที่อาจแฝงตัวอยู่ เช่น ไวรัส สแปม หรือฟิชชิ่งเมล อีกทั้งยังช่วยป้องกันอีเมลเซิร์ฟเวอร์จากการถูกโจมตีอีกด้วย บริการ Email Security ยังสามารถปกป้องทรัพย์สินอันมีค่าขององค์กร อาทิ ข้อมูลของลูกค้า ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ให้ถูกเปิดเผยสู่สาธารณชน หรือตกไปสู่ผู้ที่ไม่ประสงค์ดี ซึ่งจะสร้างความเสื่อมเสียให้แก่องค์กรได้

คุณสมบัติเด่น

  • Email Firewall ช่วยป้องกัน Denial of Service (DoS) Attack และ Directory Harvest Attack
  • Spam Detection ช่วยป้องกัน Spam และ Phishing attack
  • Virus Protection ช่วยป้องกันไวรัส หนอนคอมพิวเตอร์ (Worm) และโทรจัน (Trojan) ที่อาจติดมากับอีเมล
  • Zero-Hour Anti-Virus ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสในระยะแรกสุด ก่อนที่จะมีการอัปเดตของ Antivirus Signature
  • Content Compliance ช่วยป้องกันการส่งข้อมูลที่ไม่เหมาะสมออกสู่ภายนอกองค์กรโดยการตรวจสอบจากข้อความในอีเมล หรือไฟล์ที่แนบไปกับอีเมล
  • Digital Asset Security ช่วยรักษาสินทรัพย์ทางปัญญาที่มีค่าขององค์กร และเอกสารที่เป็นความลับต่าง ๆ ไม่ให้รั่วไหลออกไปภายนอกผ่านทางอีเมล
  • Regulatory Compliance ช่วยปกป้องข้อมูลที่ไม่ควรถูกเปิดเผย โดยการกำหนดกลุ่มคำศัพท์และกำหนดกฏเกณฑ์รูปแบบของข้อมูลที่ถูกส่งผ่านทางอีเมล

รายละเอียดเพิ่มเติม